logo ecolatlas

Welkom bij de Ecologische Atlas van de Gorsselse Heide

De Ecologische Atlas:

gentiaan symbool kleen databank met gegevens over de (beschermde) planten en dieren op en rond de Gorsselse Heide.

 

Deze gegevens (op dit moment rond 530 planten- en 350 diersoorten) zijn afkomstig uit onderzoeken van (natuur)organisaties en waarnemingen van particulieren.

Kies uit het menu aan de bovenkant (HOME) of u de flora of de fauna gegevens wilt bekijken.

Aan de linkerkant van het venster komt vervolgens een index met de verschillende soortgroepen.

Nadat u uw keuze gemaakt heeft krijgt u een tabel te zien met alle soorten uit de betreffende groep, eventuele opname in de Rode Lijst, opmerkingen en de bron. U kunt ook alfabetisch sorteren op de Nederlandse of de wetenschappelijke namen.

Door op de naam van een dier of plant te klikken komt er aanvullende informatie (soms met een foto en/of videofilmpje) en een link naar wiki-informatie (of vergelijkbaar) tevoorschijn. In voorkomende gevallen is een Sovon of Floron territoriumkaart toegevoegd.

Ook kunt u zoeken naar een bepaalde naam via het knopje rechts bovenaan het menu.

Heeft u vragen of waarnemingen? U kunt het ons melden: per email, of uw waarnemingen via het menu "Waarneming toevoegen".

De door u ingevoerde waarnemingen worden door onze redactie geverifieerd en daarna toegevoegd aan het bestand.

logo top vvdgh 68portal

 panorama GH

foto Henk van Mierlo

 Laatst bijgewerkt op 12 juni 2019

Stichting Vrienden van de Gorsselse Heide  –  KvK 08180489  –  Bankrekening NL13RABO0145785971 –  vriendenvandegorsselseheide@gmail.com  -  www.vriendenvandegorsselseheide.nl/

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien