logo ecolatlas

Flora index

De flora-gegevens zijn ondergebracht in de volgende soortgroepen:

- Bedektzadigen (loofbomen, kruidachtigen, struiken/heesters, grassen, composieten enz.),

- Naaktzadigen (naaldbomen),

- Vaatplanten (varens, wolfsklauwen, enz.),

- Zwammen (steeltjeszwammen, zakjeszwammen, plaatjesloze vlieszwammen, buikzwammen, plaatjeszwammen en boleten enz.),

- Mossen en korstmossen.

Kies uit de index aan de linkerkant de betreffende soortgroep en er verschijnt een tabel met alle planten uit die groep die ooit gesignaleerd zijn op de Heide met o.a. informatie over de status in de Rode Lijst 1), de Wet natuurbescherming 2) en de bron 3).

De gegevens in de kolommen kunnen alfabetisch gesorteerd worden door op de betreffende kolomnaam te klikken.

Door op een Nederlandse naam te klikken krijgt u aanvullende informatie te zien van die soort (de standplaats, een link naar Wiki-informatie enz.).

 

Heeft u zelf waarnemingen gedaan die u met ons wilt delen? Klik dan in het menu rechts bovenaan op het knopje 'Waarneming toevoegen'

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien