logo ecolatlas

Mossen en korstmossen

Musci, Hepaticae en Lichenes

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
(Gewoon of gesnaveld) Klauwtjesmos Hypnum cupressiforme 16
(Gewoon of groot) Laddermos Pseudoscleropodium purum 16
(Gewoon) Gaffeltandmos Dicranum scoparium 16
(Gewoon) Haarmos Polytrichum commune 16
(Gewoon) Knopjesmos Aulacomnium androgynum 16
Bekertjesmos Cladonia
Breekblaadje Campylopus fragilis (syn. Campylopus pyriformis) 16
Bronsmos Pleurozium schreberi 16
Bruin heidestaartje Cladonia glauca vrij zeldzaam 16
Dove heidelucifer Cladonia macilenta 16
Fijn bekermos Cladonia pyxidata var. chlorophaea (syn. Cladonia chlorophaea) 16
Girafje Cladonia gracilis vrij zeldzaam 16
Haakveenmos Sphagnum squarrrosum 16
Kussentjes veenmos Sphagnum compactum kwetsbaar vrij zeldzaam 16
Leermos spec. Peltigera spec. 16
Open rendiermos Cladonia impexa var. impexa (syn. Cladonia portentosa) 16
Rode heidelucifer Cladonia floerkeana 16
Rood bekermos Cladonia coccifera
Sierlijk rendiermos Cladonia tenuis var. tenuis (syn. Cladonia ciliata) bedreigd zeldzaam 16
Varkenspootje Cladonia uncialis kwetsbaar vrij zeldzaam 16
Veenmos Sphagnum spec. 16, 17
Watersikkelmos (vensikkelmos) Drepanocladus fluitans (syn. Warnstorfia fluitans) 16
Zwart leermos Peltigera neckeri
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien