logo ecolatlas

Loofbomen

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Loofbomen Amerikaanse Eik Quercus rubra 16, 21
Loofbomen Beuk Fagus sylvatica 16, 21
Loofbomen Boswilg of waterwilg Salix caprea 21
Loofbomen Canadapopulier Populus √ócanadensis Canadese populier, Euramerikaanse populier 21
Loofbomen Geoorde wilg x Grauwe wilg Salix x multinervis 21
Loofbomen Gewone plataan Platanus √ó hispanica
Loofbomen Grauwe (witte of grijze) els Alnus incana 16, 21
Loofbomen Hazelaar Corylus avellana
Loofbomen Hulst Ilex aquifolium Hulst is de enige groenblijvende loofboom die van nature in de Benelux voorkomt 21
Loofbomen Noorse esdoorn Acer platanoides 21
Loofbomen Ratelpopulier of esp Populus tremula 16, 21
Loofbomen Ruwe berk Betula pendula (syn. Betula verrucosa) 16, 21
Loofbomen Schietwilg Salix alba 21
Loofbomen Tamme kastanje Castanea sativa 21
Loofbomen Walnoot (okkernoot) Juglans regia 21
Loofbomen Wintereik Quercus petraea
Loofbomen Zachte berk Betula pubescens 16, 21
Loofbomen Zomereik Quercus robur 16, 21
Loofbomen Zwarte els Alnus glutinosa 16, 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien