logo ecolatlas

Havikachtigen

Accipitridae

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Familie (Orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Havikachtigen Blauwe kiekendief Circus cyaneus gevoelig Op 8 januari 2016 door Frens Westenbrink boven de Heide gesignaleerd (zie de foto) 2, 5
Havikachtigen Buizerd Buteo buteo niet bedreigd 2, 5, 6, 13, 16
Havikachtigen Havik Accipiter gentilis In 2013 niet meer aangetroffen 5, 6, 13, 16
Havikachtigen Ruigpootbuizerd Buteo lagopus 16
Havikachtigen Sperwer Accipiter nisus In 1969 trekkend waargenomen 2, 5, 6, 13, 16
Havikachtigen Wespendief Pernis apivorus nee Voor 't eerst op de Gorsselse Heide aangetroffen bij de broedvogeltelling in 2013 2, 13
Klik voor meer informatie op de naam van het betreffende dier

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien