logo ecolatlas

Bedektzadigen

Angiospermae

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Overige ordes/families Rode schijnspurrie Spergularia rubra 16, 17, 21
Overige ordes/families Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia gevoelig 16
Kruidachtigen Overige ordes/families Roze winterpostelein Claytonia sibirica 17
Struiken/heesters Rozemarijn Rosmarinus officinalis
Cypergrassen Ruige zegge Carex hirta 21
Grassen Ruw beemdgras Poa trivialis 21
Loofbomen Ruwe berk Betula pendula (syn. Betula verrucosa) 16, 21
Grassen Schapengras Festuca ovina ernstig bedreigd zeer zeldzaam 16
Duizendknoopfamilie Schapenzuring Rumex acetosella 21
Composieten Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 16, 21
Overige ordes/families Scherpe boterbloem Ranunculus acris 21
Cypergrassen Scherpe zegge Carex acuta 8, 16, 17, 21
Loofbomen Schietwilg Salix alba 21
Composieten Schijfkamille Matricaria discoidea (syn. Matricaria matricaroides) 16, 21
Overige ordes/families Sint-janskruid Hypericum perforatum 16, 21
Overige ordes/families Smalle weegbree Plantago lanceolata 21
Composieten Speerdistel Cirsium vulgare 21
Overige ordes/families Spiesmelde Atriplex prostrata 21
Struiken/heesters Sporkehout Rhamnus frangula (syn. Frangula alnus) Spork of gewone vuilboom 16, 21
Struiken/heesters Stekelbrem Genista anglica a/ttt 8, 16, 17, 21
Grassen Stekelige hanenpoot Echinochloa muricata 21
Overige ordes/families Sterrenkroos (G) Callitriche sp.indet. 21
Composieten Stijf havikskruis Hieracium laevigatum 16
Composieten Stijf havikskruis Hieracium laevigatum 21
Overige ordes/families Stijve klaverzuring Oxalis stricta (syn. Oxalis fontana en Oxalis europaea) 16, 21
Cypergrassen Stijve zegge Carex elata (syn. Carex stricta, Carex hudsonii) 21
Overige ordes/families Stinkende gouwe Chelidonium majus 21
Grassen Straatgras Poa annua 16, 21
Heidefamilie Struikheide Calluna vulgaris 16, 17, 21
Rozenfamilie Struikspirea Spiraea sp. indet. Spierstruik, Japanse spirea 21
Loofbomen Tamme kastanje Castanea sativa 21
Grassen Tandjesgras Danthonia decumbens (syn. Sieglingia decumbens) 16, 21
Russen Tengere rus Juncus tenuis 16, 17, 21
Rozenfamilie Theeboompje Spiraea salicifolia 16
Overige ordes/families Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 21
Rozenfamilie Tormentil Potentilla erecta 16, 17, 21
Russen Trekrus Juncus squarrosus 16, 17, 21
Overige ordes/families Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus 21
Overige ordes/families Uitstaande melde Atriplex patula 21
Russen Veelbloemige veldbies Luzula multiflora 21
Russen Veelbloemige veldbies subsp. multiflora Luzula multiflora subsp. multiflora 21
Cypergrassen Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis, Juncus multicaulis 8, 17, 21
Cypergrassen Veenbies Trichophorum cespitosum subsp. germanicum 8, 16, 21
Cypergrassen Veenpluis Eriophorum angustifolium 16, 17, 21
Duizendknoopfamilie Veenwortel Persicaria amphibia (syn. Polygonum amphibium) https://waarneming.nl/waarneming/view/143219884 1, 2, 16, 17, 21
Composieten Veerdelig (of gevleugeld/driedelig) tandzaad Bidens tripartita 16,17, 21
Overige ordes/families Veldereprijs Veronica arvensis 16
Russen Veldrus Juncus acutiflorus 21
Duizendknoopfamilie Veldzuring Rumex acetosa 16, 21
Composieten Vertakte leeuwentand of herfstleeuwentand Leontodon autumnalis 16, 17, 21
Overige ordes/families Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 21
Overige ordes/families Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 21
Overige ordes/families Vlasbekje Linaria vulgaris Vlasleeuwenbek 21
Kruidachtigen Overige ordes/families Vogelmuur (muur) Stellaria media 16, 21
Grassen Vroege haver (paashaver) Aira praecox 21
Loofbomen Walnoot (okkernoot) Juglans regia 21
Overige ordes/families Watergentiaan Nymphoides peltata
Overige ordes/families Watermuur Stellaria aquatica (syn. Myosoton aquaticum (L.) Moench) 21
Duizendknoopfamilie Waterpeper Persicaria hydropiper (syn. Polygonum hydropiper) 21
Overige ordes/families Watertorkruid Oenanthe aquatica 16
Struiken/heesters Wilde gagel Myrica gale a/tt 16, 17, 21
Struiken/heesters Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 2, 21
Rozenfamilie Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 21
Overige ordes/families Wilgenroosje Chamerion angustifolium (syn. Chamaenerion angustifolium) 16
Loofbomen Wintereik Quercus petraea
Overige ordes/families Witte klaver Trifolium repens 21
Overige ordes/families Witte waterlelie Nymphaea alba 17
Overige ordes/families Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos 16, 17, 21
Overige ordes/families Wolfspoot Lycopus europaeus https://waarneming.nl/waarneming/view/142590009 1, 2, 16, 17, 21
Loofbomen Zachte berk Betula pubescens 16, 21
Duizendknoopfamilie Zachte duizendknoop Persicaria mitis 17, 21
Overige ordes/families Zachte ooievaarsbek Geranium molle 21
Overige ordes/families Zandblauwtje Jasione montana 2, 21
Grassen Zandstruisgras Agrostis vinealis 21
Overige ordes/families Zeegroene ganzenvoet Chenopodium glaucum 21
Overige ordes/families Zevenblad Aegopodium podagraria 21
Russen Zilte greppelrus Juncus ambiguus, Juncus bufonius subsp. ambiguus, Juncus bufonius subsp. ranarius) 16, 17
Rozenfamilie Zoete kers Prunus avium (syn. Cerasus avium) 16
Loofbomen Zomereik Quercus robur 16, 21
Russen Zomprus Juncus articulatus 16
Cypergrassen Zompzegge Carex curta 21
Duizendknoopfamilie Zwaluwtong Fallopia convolvulus (syn. Polygonum convolvulus) 16, 21
Composieten Zwart tandzaad Bidens frondosa https://waarneming.nl/waarneming/view/142590738 1, 2, 21
Cypergrassen Zwarte (of gewone) zegge Carex nigra 8, 16, 17, 21
Loofbomen Zwarte els Alnus glutinosa 16, 21
Overige ordes/families Zwarte nachtschade Solanum nigrum subsp. nigrum 16, 21
Overige ordes/families Zwarte/Beklierde nachtschade Solanum nigrum subsp. schultesii 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien