logo ecolatlas

Pijpenstrootje

Gegevens

Klasse Grassen
Wetenschappelijke naam Molinia caerulea
Bron 16, 21

Bijzonderheden

Ook bunt, bent of bente genoemd.

Pijpenstrootje is één van de soorten die een rol spelen bij de vergrassing van de Heide.

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien