logo ecolatlas

Klein warkruid

Gegevens

Klasse Overige ordes/families
Wetenschappelijke naam Cuscuta epithymum
Rode lijst z/ttt
Opmerkingen Duivelsnaaigaren
Standplaats Grote heide, kleine heide
Datum en plaats waarneming 14 juli 2016, koeienweide
Bron 2, 8, 17, 21

Bijzonderheden

Foto: Herman ten Grotenhuis

Territoriumkaart Klein warkruid
Klein warkruid

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien