logo ecolatlas

Houtduif

Details

Categorie Duiven
Wetenschappelijke naam Columba palumbus
Bron 5, 13, 16
Bijzonderheden

De houtduif is met 19 territoria een algemene broedvogel in de boszone rond de heidekern. Het bos wordt vooral gebruikt als broedbiotoop; foerageren doen de houtduiven vooral in het omringende agrarische gebied.

Het lijkt erop dat de soort is toegenomen ten opzichte van de laatste decennia van de vorige eeuw, toen de aantallen tussen 6-12 broedparen schommelden. In grote delen van het buitengebied in Nederland is juist het omgekeerde gebeurd. 

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Houtduif

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien