logo ecolatlas

Nachtzwaluw

Details

Categorie Nachtzwaluwen
Wetenschappelijke naam Caprimulgus europaeus
Rode lijst kwetsbaar
Bron 2, 5, 16
Bijzonderheden

Ook wel 'geitenmelker' genoemd. Op de Heide zijn minstens 2 paar aanwezig (augustus 2013, Peter Schoolderman).

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien