logo ecolatlas

Grote bonte specht

Details

Categorie Spechten
Wetenschappelijke naam Dendrocopos major
Bron 2, 5, 6, 13, 16
Bijzonderheden

Het ouder worden van het bos weerspiegeld zich fraai in de exponentiële groeicurve van de Grote Bonte Specht. In 1969 begon de soort net het gebied te koloniseren; slechts 1 paar kwam op de lijst voor. Hierna namen de aantallen geleidelijk toe. Sinds 2004 is het aantal verdubbeld van 6 naar 12 broedparen in 2013.

De soort hakt bij voorkeur een nestholte uit in dode bomen, vooral berken en grove dennen. Hij vervult daarbij een grote voortrekkersrol; de oude nestholen worden later weer graag gebruikt door andere holenbroeders.

 

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon. Foto: Frens Westenbrink 28 septemberi 2015.

Grote bonte specht (vrouwtje)
Territoriumkaart Grote bonte specht

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien