logo ecolatlas

Kleine bonte specht

Details

Categorie Spechten
Wetenschappelijke naam Dendrocopos minor
Bron 5, 6, 13
Bijzonderheden

De Kleine Bonte Specht heeft vermoedelijk pas rond de eeuwwisseling of iets daarvoor het gebied gekoloniseerd. Het ouder worden van het bos met een toenemend aandeel dode bomen (berken!) heeft hierbij ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld, maar volgt ook de landelijke trend van uitbreiding en toename; sinds 1990 is de Nederlandse populatie meer dan verdubbeld!

De inventarisatie van 2004 maakt voor het eerst gewag van deze soort (3 territoria). Het broedseizoen 2013 leverde twee territoria op, met een nestvonst in een dode berk. Wellicht werd een derde paar bij het Luteaven (aanwezig in vorige jaren) gemist, want deze kleine specht wordt door zijn onopvallend gedrag namelijk snel over het hoofd gezien. Ook in 2012 waren er minimaal twee territoria bezet (interpretatie waarneming.nl). 

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Kleine bonte specht

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien