logo ecolatlas

Heggenmus

Details

Categorie Heggenmussen
Wetenschappelijke naam Prunella modularis
Bron 5, 13, 16
Bijzonderheden

De Heggenmus werd in 2013 alleen waargenomen in het oostelijk deel van het gebied: twee erfterritoria bij de woonboerderijen, twee randterritoria in de braamstruwelen langs de Gerrit Slagmanweg  en twee bosterritoria.

Vergelijking met vorige inventarisaties geeft aan dat de stand redelijk stabiel is of zelfs ligt is toegenomen. Landelijk lijkt de soort ligt af te nemen sinds 2000.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon

Territoriumkaart Heggenmus

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien