logo ecolatlas

Matkop

Details

Categorie Mezen
Wetenschappelijke naam Poecile montanus (syn. Parus montanus)
Rode lijst gevoelig
Bron 5, 6, 13, 16
Bijzonderheden

De Matkop is een van de weinige soorten die duidelijk in een negatieve spiraal zit. Werd de soort in 1969 nog als “zeer algemeen” omschreven, nu zijn er van de 15 territoria uit die periode nog maar 3 over. In 1984 was het aantal al afgenomen naar 9 territoria. Helaas is deze trend niet alleen een lokaal fenomeen, maar past in het landelijk beeld van een gestage achteruitgang die zich heeft ingezet rond 1990. Enigszins onduidelijk is waar deze achteruitgang aan te wijten valt. Een mogelijke reden zouden de zachtere vochtige winters kunnen zijn, waardoor een deel van de wintervoorraden beschimmelen. Ook verdroging van het gebied zou wel eens meegespeeld kunnen hebben.

Met dank aan PIet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Matkop

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien