logo ecolatlas

Pimpelmees

Details

Categorie Mezen
Wetenschappelijke naam Cyanistes caeruleus (syn. Parus caeruleus)
Bron 2, 5, 6, 13, 16
Bijzonderheden

 De Pimpelmees wordt vooral aangetroffen in die bosgedeeltes van de Gorsselse Heide waar een redelijke bijmenging is van loofboomsoorten. Daar waar groveden overheerst liggen de aantallen beduidend lager.

Hoewel de Pimpelmees nu tot de talrijke soorten gerekend mag worden, was dat in het recente verleden zeker niet het geval. In 1969 was het nog een schaarse broedvogel met slechts 3 paar. In de tachtiger jaren zien we het aantal al iets oplopen, maar blijkbaar heeft de soort vooral daarna een exponentiële groei doorgemaakt. Met het ouder worden van het grove dennenbos is een deel van de loofhoutondergroei (vooral berk) in het kronendak doorgedrongen en daarmee is het biotoop voor de Pimpelmees aantrekkelijker geworden. Ook de landelijke populatie zit duidelijk in een groeifase, maar deze volgt een meer lineair verloop en niet exponentieel zoals we op de Gorsselse Heide hebben gezien.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon. Foto: Frens Westenbrink 8 november2015.

 

Pimpelmees
Territoriumkaart Pimpelmees

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien