logo ecolatlas

Boomkruiper

Details

Categorie Boomklevers, boomkruipers
Wetenschappelijke naam Certhia brachydactyla
Bron 5, 13, 16
Bijzonderheden

Hoewel de Boomkruiper al wel tot de vaste broedvogels hoorde in de laatste decennia van de vorige eeuw, was hij met 2-3 broedparen bepaald niet algemeen. Nu is hij echter met 15 paar toegetreden tot de lijst van algemene broedvogels.

De verspreiding van de Boomkruiper lijkt erg op die van Koolmees en Boomklever; de soort vertoont een duidelijke voorkeur voor bos met bijmenging van oudere loofbomen.

Landelijk is de Boomkruiper ook gestaag toegenomen, maar de landelijke groei loopt duidelijk achter bij die van de Gorsselse Heide.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon

Territoriumkaart Boomkruiper

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien