logo ecolatlas

(Vlaamse) Gaai

Details

Categorie Kraaien
Wetenschappelijke naam Garrulus glandarius
Opmerkingen Vlaamse gaai of schreeuwekster
Bron 5, 13, 16
Bijzonderheden

Hoewel de Gaai in het verleden niet altijd kwantitatief is onderzocht lijkt ook deze soort geprofiteerd te hebben van het ouder worden van het bos. In de tachtiger jaren werd de populatie op 2-3 geschat, nu op 7 territoria. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de Gaai niet makkelijk is te inventariseren. Soms wordt groepsbalts waargenomen van onvolwassen exemplaren, broedparen kunnen zich over grote afstanden verplaatsen en vertonen buitengewoon stiekem gedrag tijdens het broeden.

Ook landelijk is de Gaai sinds 1990 toegenomen.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon. Foto: Frens Westenbrink 13 januari 2016.

(Vlaamse) Gaai
Territoriumkaart (Vlaamse) Gaai

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien