logo ecolatlas

Vink

Details

Categorie Vinken
Wetenschappelijke naam Fringilla coelebs
Bron 5, 13, 16
Bijzonderheden

De Vink behoort tot de categorie bosvogels die sterk zijn toegenomen. In 1969 was deze soort met 9 territoria nog slechts spaarzaam aanwezig; nu (in 2013) heeft hij zich met 43 paar een tweede plaats veroverd op de lijst van de “top 5”. Ook landelijk neemt de Vink al decennia lang gestaag toe als broedvogel.

De territoria van de Vink liggen vrij regelmatig verspreid over het bos- en cultuurgebied.

Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Vink

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien