logo ecolatlas

Kneu

Details

Categorie Vinken
Wetenschappelijke naam Linaria cannabina (syn. Carduelis cannabina)
Rode lijst gevoelig
Bron 5, 6, 13, 16
Bijzonderheden

Twee van de drie territoria bevonden zich in 2013 in het westelijk deel van de heide, waar nog vrij veel oude struikheide en jonge berkenopslag voorkomt. Een derde territorium werd gevonden in de oostpunt, rond de woonboerderijen. Met drie territoria is de soort talrijker dan in vorige inventarisatiejaren toen nooit meer dan een broedpaar werd vastgesteld.

Hoewel op landelijk niveau de broedvogelaantallen zich de laatste jaren lijken te stabiliseren is de Kneu eind vorige eeuw hard achteruitgegaan.

Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Kneu

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien