logo ecolatlas

Goudvink

Details

Categorie Vinken
Wetenschappelijke naam Pyrrhula pyrrhula
Bron 5, 6, 13, 16
Bijzonderheden

De Goudvink vertoont een duidelijk stijgende tendens; voor 1984 werd de soort niet vastgesteld, in ‘84 verscheen het eerste paar op de lijst, in 2004 kwam de teller op 4, en negen jaar later op 6 territoria. Ook landelijk laat de soort een stijgende lijn zien vanaf 2000.

De Goudvink is een lastige soort om te inventariseren door onopvallende zang en nauwelijks territoriaal gedrag. Hierdoor wordt de soort vaak ondertelt.

Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Goudvink

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien