logo ecolatlas

Brede of breedbladige Wespenorchis

Gegevens

Klasse Overige ordes/families
Wetenschappelijke naam Epipactis helleborine subsp.helleborine (syn. Dactylorhiza helleborine)
Bron 2, 16, 21

Bijzonderheden

Veel voorkomend op de Gorsselse Heide. Met dank aan Peter S. voor de foto

Territoriumkaart Brede of breedbladige Wespenorchis
Brede of breedbladige Wespenorchis

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien