logo ecolatlas

"Onthutsende afname insecten"

"Onthutsende afname insecten. Onze leefomgeving staat op instorten"

"Het aantal insecten neemt in ons land sterk af, zo blijkt uit onderzoek van Natuurmonumenten in Drentse en Brabantse natuurgebieden. Van de onderzochte soorten verdween tweederde van de beestjes in een kwart eeuw tijd." aldus een bericht in het Dagblad van het Noorden.

Het onderzoek laat  een dramatisch beeld zien. In de gebieden in Drenthe kelderde het aantal loopkevers in 22 jaar met 72 procent. Nachtvlinders in het Brabantse onderzoeksgebied namen in 20 jaar met 54 procent af. Loopkevers en nachtvlinders tellen samen 1100 soorten, goed voor 6 procent van alle insecten die in ons land voorkomen.

Alleen bij de wantsen werd geen teruggang gesignaleerd (zie het rapport:"alle beestjes helpen"), maar daarover binnenkort meer.

Hoe is het op de Gorsselse Heide?

Die vraag stelden wij aan Klaske ten Grotenhuis en Frens Westenbrink.

Klaske:

 "Het is lastig de vlinders van het voorjaar van 2017 te vergelijken met 2018. In april 2017 is het erg koud geweest. Ik heb toen op 28 maart de eerste telling gedaan en daarna pas op 11 mei. In totaal t/m 17 mei (dus deze week) heb ik toen 3 keer geteld. 

Dit jaar ben ik begonnen op 7 april, daarvoor was het weer te slecht. Maar ik heb nu al 5 data geteld. Wat opvalt is dat er dit jaar veel Hooibeestjes zijn, in elk geval vroeger dan vorig jaar. Wel mis ik een paar soorten die ik vorig jaar wel zag, de Gehakkelde aurelia en de Atalanta. Maar die kunnen in de loop van het jaar nog komen. Verder komt het aantal soorten en het aantal vlinders redelijk op hetzelfde uit. Ten opzichte van 2017 is er dus weinig veranderd.
 
Frens:
 "Je kunt er van uit gaan dat die terugval in insecten overal aan de hand is, dus vast ook op de Gorsselse Heide. Alleen zijn daar geen gegevens van, daarvoor moet je jarenlang systematisch insectenwaarnemingen doen, en dat is niet gedaan. We zijn nu wel bezig met een aantal mensen zo'n insecteninventarisatie op poten te zetten maar erg vlot verloopt dat allemaal nog niet.

Wat de libellen betreft, waar ik al wel drie jaar regelmatig naar gekeken heb, is er, denk ik, geen sprake van terugloop. Dat hoor je ook wel van elders. Dat komt waarschijnlijk door de verbetering van de waterkwaliteit wat een gunstig effect heeft op de libellenpopulatie en de terugval voor die soort kennelijk minimaal compenseert."

 

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien