logo ecolatlas

Fauna index

De fauna-gegevens zijn ondergebracht in de volgende soortgroepen:

- Insecten (bijen, kevers, libellen, dag- en nachtvlinders enz.),

- Reptielen en amfibiën,

- Vogels,

- Zoogdieren.

Selecteer uit de index aan de linkerkant de betreffende soortgroep en er verschijnt een tabel met alle dieren uit die groep die ooit gesignaleerd zijn op de Heide met o.a. informatie over de status in de betreffende Rode Lijsten 1) , de Wet natuurbescherming 2) en de bron 3).

De gegevens in de kolommen kunnen alfabetisch gesorteerd worden door op de betreffende kolomnaam te klikken.

Door op een Nederlandse naam te klikken krijgt u aanvullende informatie te zien van die soort.

 

Heeft u zelf waarnemingen gedaan die u met ons wilt delen? Klik dan in het menu rechts bovenaan op het knopje 'Waarneming toevoegen'.

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien