logo ecolatlas

Reptielen en amfibiën

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Familie (Orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Adder Vipera berus In 1968 werden verscheidene adders waargenomen bij het Nigrolineatapoeltje 16
Bruine kikvors (kikker) Rana temporaria In 1969 minder talrijk dan de groene kikker 16
Gewone pad Bufo bufo Gewone of bruine pad 16
Gladde slang Coronella austriaca Beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 1, 2
Groene kikvors (middelste groene kikker) Pelophylax esculentus (Rana esculenta) zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_kikkers 16
Hazelworm Anguis fragilis In 1968 gezien bij de Corduliagracht 16
Heikikker Rana arvalis ?
Kamsalamander of grote watersalamander Triturus cristatus Beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 16
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (syn. Trituris vulgaris) Tabel 1 Ffwet 16
Levendbarende hagedis (kleine hagedis) Zootoca vivipara (Lacerta vivipara Jacquin) gevoelig In 1969 werd deze soort zeer regelmatig aangetroffen 2, 16
Ringslang Natrix natrix zie de mooie foto van Peter S. 2, 16
Zandhagedis Lacerta agilis 2
Klik voor meer informatie op de naam van het betreffende dier

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien