logo ecolatlas

Grassen

Gramineae of Poaceae

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Grassen (Gewoon) Reukgras Anthoxanthum odoratum 16, 17, 21
Grassen Blauwe smele Deschampsia
Grassen Bochtige Smele Deschampsia flexuosa 16, 17, 21
Grassen Borstelgras Nardus stricta gevoelig 16, 17, 21
Grassen Duinriet Calamagrostis epigejos 21
Grassen Engels raaigras Lolium perenne 16, 21
Grassen Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli 21
Grassen Fijn schapengras Festuca filiformis zeer zeldzaam 21
Grassen Fioringras of wit struisgras Agrostis stolonifera 21
Grassen Frans raaigras of (gewone) glanshaver Arrhenatherum elatius 16, 21
Grassen Gestreepte (of echte) witbol Holcus lanatus ook wel wollig zorggras genoemd 16, 21
Grassen Gewoon struisgras Agrostis capillaris (syn. Agrostis tenuis) 16, 17,21
Grassen Glad vingergras Digitaria ischaemum 21
Grassen Gladde (of zachte) witbol Holcus mollis 16, 21
Grassen Hennegras Calamagrostis canescens 21
Grassen Kropaar Dactylis glomerata 16, 21
Grassen Kweek Elytrigia repens 21
Grassen Mannagras Glyceria fluitans 16
Grassen Moerasstruisgras, kruipend struisgras of hondsstruisgras Agrostis canina 16, 17, 21
Grassen Pijpenstrootje Molinia caerulea 16, 21
Grassen Riet Phragmites australis (syn. Phragmites communis) 16, 21
Grassen Ruw beemdgras Poa trivialis 21
Grassen Schapengras Festuca ovina ernstig bedreigd zeer zeldzaam 16
Grassen Stekelige hanenpoot Echinochloa muricata 21
Grassen Straatgras Poa annua 16, 21
Grassen Tandjesgras Danthonia decumbens (syn. Sieglingia decumbens) 16, 21
Grassen Vroege haver (paashaver) Aira praecox 21
Grassen Zandstruisgras Agrostis vinealis 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien