logo ecolatlas

Naaldbomen

Coniferae

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Naaldbomen Douglasspar Pseudotsuga menziesii 21
Naaldbomen Fijnspar Picea abies
Naaldbomen Goudlork Larix kaempferi (syn. Larix leptolepsis) Japanse lork, Japanse larix of goudlarix 21
Naaldbomen Grove den Pinus sylvestris "pijnboom" of "vliegden" 16, 21
Naaldbomen Jeneverbes Juniperus communis a/tt 2, 16, 17, 21
Naaldbomen Lariks Larix decidua Europese larix of lork 16
Naaldbomen Levensboom Thuja sp.indet. 21
Naaldbomen Taxus of venijnboom Taxus baccata bedreigd (IUCN Rode Lijst) 21
Naaldbomen Zwarte den Pinus nigra 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien