logo ecolatlas

Kruidachtigen

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Kruidachtigen Overige ordes/families Roze winterpostelein Claytonia sibirica 17
Kruidachtigen Overige ordes/families Vogelmuur (muur) Stellaria media 16, 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien