logo ecolatlas

Russen

Juncaceae

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Russen Biezenknoppen Juncus conglomeratus (syn. Juncus subuliflorus) 16, 17, 21
Russen Gewone veldbies Luzula campestris 16, 21
Russen Greppelrus Juncus bufonius 16, 21
Russen Knolrus Juncus bulbosus 16, 17, 21
Russen Pitrus Juncus effusus 16, 17, 21
Russen Tengere rus Juncus tenuis 16, 17, 21
Russen Trekrus Juncus squarrosus 16, 17, 21
Russen Veelbloemige veldbies Luzula multiflora 21
Russen Veelbloemige veldbies subsp. multiflora Luzula multiflora subsp. multiflora 21
Russen Veldrus Juncus acutiflorus 21
Russen Zilte greppelrus Juncus ambiguus, Juncus bufonius subsp. ambiguus, Juncus bufonius subsp. ranarius) 16, 17
Russen Zomprus Juncus articulatus 16
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien