logo ecolatlas

Overige ordes/families

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Overige ordes/families (Donkersporig/Bleeksporig) bosviooltje Viola riviniana (Viola reichenbachiana, syn. sylvestris) met dank aan Klaske ten Grotenhuis (april/mei 2015) 2, 21
Overige ordes/families (Echte) Koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi (syn. Silene flos-cuculi) 16
Overige ordes/families (Echte) Valeriaan Valeriana officinalis 16
Overige ordes/families Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 21
Overige ordes/families Akkerviooltje Viola arvensis 21
Overige ordes/families Akkerwinde Convolvulus arvensis 16
Overige ordes/families Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum 21
Overige ordes/families Bitterzoet Solanum dulcamara Klimmende nachtschade 21
Overige ordes/families Bonte gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum 21
Overige ordes/families Brede of breedbladige Wespenorchis Epipactis helleborine subsp.helleborine (syn. Dactylorhiza helleborine) 2, 16, 21
Overige ordes/families Dagkoekoeksbloem Silene dioica (syn. Lychnis diurna) 21
Overige ordes/families Doornappel Datura stramonium 21
Overige ordes/families Driekleurig viooltje Viola tricolor 21
Overige ordes/families Drienerfmuur Moehringia trinervia Lijkt veel op vogelmuur 21
Overige ordes/families Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans 16, 17, 21
Overige ordes/families Drijvende waterweegbree Luronium natans 17, 21
Overige ordes/families Echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea vrij zeldzaam gentiaanfamilie
Overige ordes/families Egelboterbloem Ranunculus flammula 16, 17, 21
Overige ordes/families Fluitenkruid Anthriscus sylvestris 21
Overige ordes/families Frans hertshooi Hypericum desetangsii(x) 21
Overige ordes/families Gele lis Iris pseudacorus 17, 21
Overige ordes/families Gele plomp Nuphar lutea 21
Overige ordes/families Gele waterkers Rorippa amphibia 16
Overige ordes/families Getande weegbree Plantago major subsp. intermedia 21
Overige ordes/families Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. maculata kwetsbaar, beschermd 2 (waarnemers Peter Schoolderman 2014 en Magda Bolt juni 2017)
Overige ordes/families Gewone brunel Prunella vulgaris 21
Overige ordes/families Gewone ereprijs Veronica chamaedrys 21
Overige ordes/families Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit 21
Overige ordes/families Gewone hoornbloem Cerastium fontanum subsp. vulgare 21
Overige ordes/families Gewone of fijne waterranonkel Ranunculus aquatilis var peltatus Haarbladwaterranonkel 16
Overige ordes/families Gewone of grote wederik Lysimachia vulgaris 16, 17, 21
Overige ordes/families Gewone of veelbloemige Salomonszegel Polygonatum multiflorum 16
Overige ordes/families Gewone raket Sisymbrium officinale 16, 21
Overige ordes/families Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris 16, 17, 21
Overige ordes/families Gewone/glanzige hoornbloem Cerastium fontanum subsp. holosteoides 21
Overige ordes/families Grondster Illecebrum verticillatum 16
Overige ordes/families Grote (gewone) waterweegbree Alisma plantago-aquatica 17, 21
Overige ordes/families Grote brandnetel Urtica dioica 16, 21
Overige ordes/families Grote egelskop Sparganium erectum 21
Overige ordes/families Grote kattenstaart Lythrum salicaria 2
Overige ordes/families Grote lisdodde Typha latifolia 16, 21
Overige ordes/families Grote waterranonkel Ranunculus peltatus 21
Overige ordes/families Grote weegbree Plantago major subsp. major 16, 21
Overige ordes/families Haagwinde Convolvulus sepium 21
Overige ordes/families Hanenpootje Trifolium arvense 21
Overige ordes/families Heidekartelblad Pedicularis sylvatica zz/ttt 2, 8, 16, 17, 21
Overige ordes/families Heidespurrie (gewone spurrie) Spergula morisonii (syn. Spergula vernalis, arvensis) 16
Overige ordes/families Herderstasje Capsella bursa-pastoris 21
Overige ordes/families Hondsdraf Glechoma hederacea 21
Overige ordes/families Hondsviooltje Viola canina 2, 21
Overige ordes/families Hopklaver Medicago lupulina 21
Overige ordes/families Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae 21
Overige ordes/families Kleefkruid Galium aparine 21
Overige ordes/families Klein kroos Lemna minor 16, 21
Overige ordes/families Klein springzaad Impatiens parviflora 21
Overige ordes/families Klein vogelpootje Ornithopus perpusillus 21
Overige ordes/families Klein warkruid Cuscuta epithymum z/ttt Duivelsnaaigaren 2, 8, 17, 21
Overige ordes/families Kleine egelskop Sparganium emersum (syn. Sparganium simplex) 16, 17, 21
Overige ordes/families Kleine klaver Trifolium dubium 21
Overige ordes/families Kleine lisdodde Typha angustifolia 16, 21
Overige ordes/families Kleine varkenskers Coronopus didymus 21
Overige ordes/families Kleine zonnedauw Drosera intermedia a/tt 8, 16, 17, 21
Overige ordes/families Klimop Hedera helix 21
Overige ordes/families Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe a/ttt Symbool van de Gorsselse Heide 16, 21
Overige ordes/families Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum 21
Overige ordes/families Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 21
Overige ordes/families Koningskaars Verbascum thapsus zeldzaam 21
Overige ordes/families Koningsvaren Osmunda regalis 21
Overige ordes/families Korrelganzenvoet Chenopodium polyspermum 16, 21
Overige ordes/families Kruipend zenegroen Ajuga reptans 21
Overige ordes/families Kruipende boterbloem Ranunculus repens 16, 21
Overige ordes/families Liggend walstro Galium saxatile (syn. Galium harcynicum) 16
Overige ordes/families Liggende vetmuur Sagina procumbens 21
Overige ordes/families Look zonder look Alliaria petiolata 21
Overige ordes/families Melganzenvoet of witte ganzenvoet Chenopodium album 16, 21
Overige ordes/families Middelste teunisbloem Oenothera biennis 21
Overige ordes/families Moerashertshooi Hypericum elodes 17, 21
Overige ordes/families Moeraskers Rorippa palustris 21
Overige ordes/families Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 21
Overige ordes/families Moerasviooltje Viola palustris 21
Overige ordes/families Moeraswalstro Galium palustre 21
Overige ordes/families Muskuskaasjeskruid Malva moschata Muskusmalve 21
Overige ordes/families Oeverkruid Littorella uniflora zz/tt
Overige ordes/families Pinksterbloem Cardamine pratensis 16, 21
Overige ordes/families Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata "leeuwerikbloem" 17, 21
Overige ordes/families Ringelwikke Vicia hirsuta 16
Overige ordes/families Robertskruid Geranium robertianum 21
Overige ordes/families Rode klaver Trifolium pratense 21
Overige ordes/families Rode schijnspurrie Spergularia rubra 16, 17, 21
Overige ordes/families Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia gevoelig 16
Kruidachtigen Overige ordes/families Roze winterpostelein Claytonia sibirica 17
Overige ordes/families Scherpe boterbloem Ranunculus acris 21
Overige ordes/families Sint-janskruid Hypericum perforatum 16, 21
Overige ordes/families Smalle weegbree Plantago lanceolata 21
Overige ordes/families Spiesmelde Atriplex prostrata 21
Overige ordes/families Sterrenkroos (G) Callitriche sp.indet. 21
Overige ordes/families Stijve klaverzuring Oxalis stricta (syn. Oxalis fontana en Oxalis europaea) 16, 21
Overige ordes/families Stinkende gouwe Chelidonium majus 21
Overige ordes/families Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 21
Overige ordes/families Tuinwolfsmelk Euphorbia peplus 21
Overige ordes/families Uitstaande melde Atriplex patula 21
Overige ordes/families Veldereprijs Veronica arvensis 16
Overige ordes/families Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 21
Overige ordes/families Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 21
Overige ordes/families Vlasbekje Linaria vulgaris Vlasleeuwenbek 21
Kruidachtigen Overige ordes/families Vogelmuur (muur) Stellaria media 16, 21
Overige ordes/families Watergentiaan Nymphoides peltata
Overige ordes/families Watermuur Stellaria aquatica (syn. Myosoton aquaticum (L.) Moench) 21
Overige ordes/families Watertorkruid Oenanthe aquatica 16
Overige ordes/families Wilgenroosje Chamerion angustifolium (syn. Chamaenerion angustifolium) 16
Overige ordes/families Witte klaver Trifolium repens 21
Overige ordes/families Witte waterlelie Nymphaea alba 17
Overige ordes/families Witte waterranonkel Ranunculus ololeucos 16, 17, 21
Overige ordes/families Wolfspoot Lycopus europaeus https://waarneming.nl/waarneming/view/142590009 1, 2, 16, 17, 21
Overige ordes/families Zachte ooievaarsbek Geranium molle 21
Overige ordes/families Zandblauwtje Jasione montana 2, 21
Overige ordes/families Zeegroene ganzenvoet Chenopodium glaucum 21
Overige ordes/families Zevenblad Aegopodium podagraria 21
Overige ordes/families Zwarte nachtschade Solanum nigrum subsp. nigrum 16, 21
Overige ordes/families Zwarte/Beklierde nachtschade Solanum nigrum subsp. schultesii 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien