logo ecolatlas

Heidefamilie

Ericaceae

Klik op de kolomnaam om alfabetisch te sorteren
Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst ¹) Opmerkingen Bron ²)
Heidefamilie (Kleine) Veenbes Vaccinium oxycoccos (syn. Oxycoccus palustris) 16
Heidefamilie Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus 21
Heidefamilie Dopheide Erica tetralix 16, 17, 21
Heidefamilie Struikheide Calluna vulgaris 16, 17, 21
Klik voor meer informatie op de naam van de betreffende plant

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien