logo ecolatlas

Jeneverbes

Gegevens

Klasse Naaldbomen
Wetenschappelijke naam Juniperus communis
Rode lijst a/tt
Standplaats Grote Heide
Bron 2, 16, 17, 21

Bijzonderheden

Jeneverbes, soms boom, soms struik, heeft vaak grillige vormen. De boom op onze Gorsselse Heide is ongeveer 90 jaar oud. De kroon is zo dicht dat er bijna geen licht door valt. Daardoor ziet men hem op enige afstand als een donkere silhouet. De Jeneverbes is één van de drie inheemse naaldhoutsoorten in Nederland. Het is een beschermde soort en staat op de Rode lijst. De struik of boom is sterk vertakt. De scherpe, priemvormige naalden staan in kransen van drie rond de takken. Zij zijn aan de bovenkant blauwgroen, aan de onderkant sapgroen. Jeneverbes bloeit in april/mei en is tweehuizig, d.w.z. dat mannelijke en vrouwelijke bloemen niet op één plant voorkomen. Beide bloeiwijzen verschijnen in mei. De mannelijke bloemen zijn geelachtig, de vrouwelijke lichtgroen. Ze zijn weinig opvallend. Het stuifmeel wordt door de wind meegevoerd. De Jeneverbes groeit heel langzaam maar kan uiteindelijk wel 10 meter hoog worden en onder gunstige omstandigheden 500 tot 2000 jaar oud worden, dus laten we zuinig zijn op die van de GH. Recent zijn er zaailingen gevonden.

Territoriumkaart Jeneverbes
Jeneverbes

1) Zeldzaamheids- en trendklassen volgens de Nederlandse Rode Lijst (2012) voor planten:

  • a = algemeen voorkomend
  • z = vrij zeldzaam
  • zz = zeldzaam
  • zzz = zeer zeldzaam
  • x = afwezig (dus verdwenen)
  • 0/+ = stabiel of toegenomen
  • t = matig afgenomen
  • tt = sterk afgenomen
  • ttt = zeer sterk afgenomen
  • tttt = soort is niet meer aanwezig

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien