logo ecolatlas

Ekster

Details

Categorie Kraaien
Wetenschappelijke naam Pica pica
Rode lijst nee
Bron 2, 13
Bijzonderheden

 

In 1983 en ’84 werd de Ekster nog als broedvogel vastgesteld, maar vermoedelijk is de soort daarna, met de opmars van de Havik, verdwenen uit het gebied. Ook in de directe omgeving van de Gorsselse Heide zijn Eksters bepaald niet algemeen.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek"). 

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien