logo ecolatlas

Bosuil

Details

Categorie Uilen
Wetenschappelijke naam Strix aluco
Bron 5, 6. 13, 16
Bijzonderheden

De Bosuil kwam in 1969 vermoedelijk nog niet voor als broedvogel, hoewel het rapport de soort wel vermeld als zijnde “waargenomen”. In 1984 worden voor het eerst 2 territoria gemeld langs de noordgrens van het gebied. In 2004 is het aantal toegenomen tot 3, maar in 2013 bleef de teller hangen op 2 territoria, hoewel een derde paar zich net iets ten noorden van het gebied bevond. Opvallend is dat Bosuil en Ransuil het terrein verdeeld lijken te hebben in twee “kampen”; de Bosuilen de westelijke helft en de Ransuilen het oostelijk deel.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

 

Territoriumkaart Bosuil

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien