logo ecolatlas

Boomklever

Details

Categorie Boomklevers, boomkruipers
Wetenschappelijke naam Sitta europaea
Opmerkingen Foto: Frens Westenbrink (13 januari 2016)
Bron 2, 5, 6, 13
Bijzonderheden

Tot 1983 ontbrak de Boomklever nog op het tableau; nu behoort hij met 15 territoria tot de algemenere soorten! De opmars van de Boomklever is redelijk recent en vrij spectaculair te noemen. Het eerste broedpaar werd pas in 1984 genoteerd, in de laanbomen langs de Elzerdijk. Het aantal groeide daarna geleidelijk naar 4 paar in 2004 en nog geen tien jaar later was de populatie met 15 paar ruim verdrievoudigd. Deze exponentiële toename heeft alles te maken met de toename van het aandeel ouder loofhout en een groter aanbod nestholen, onder andere als gevolg van de toename van de Grote Bonte Specht.

De verspreiding van de Boomklever vertoont gelijkenis met die van de Koolmees; hij wordt het meest aangetroffen in het noordelijk deel en de zuidwesthoek van het terrein.

Landelijk is de populatie ongeveer verdubbeld sinds 1990.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

 

 

Territoriumkaart Boomklever

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien