logo ecolatlas

Appelvink

Details

Categorie Vinken
Wetenschappelijke naam Coccothraustes coccothraustes
Bron 6, 13
Bijzonderheden

De Appelvink staat bekend als een zeer lastige, niet territoriale soort, waarbij goede kennis van roepgeluiden essentieel is. Later in het broedseizoen (vanaf eind april) is de soort over het algemeen zeer zwijgzaam.

In 2004 werd voor het eerst een territorium van de Appelvink vastgesteld. Dat er nu (in 2013) zelfs 4 broedparen werden geteld, indiceert een toename. Ook landelijk neemt de Appelvink de laatste 10 jaar significant toe. De meeste waarnemingen van Appelvinken werden gedaan in bos met een behoorlijke variatie en bijmenging van loofbomen.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep "De IJsselstreek") en Sovon.

Territoriumkaart Appelvink

1) Een overzicht van de in Nederland en Belgiƫ gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien