logo ecolatlas

Rietgors

Details

Categorie Gorzen
Wetenschappelijke naam Emberiza schoeniclus
Bron 2, 5, 13, 16
Bijzonderheden

Hoewel de Rietgors wel algemeen in het gebied overwintert (vergraste heide/gagelstruweel), is geschikt broedhabitat slechts marginaal aanwezig, omdat de waterpartijen teveel “ingepakt” zijn door bos. Tot eind april 2013 werden nog wel exemplaren gezien, maar waarschijnlijk betrof dit late doortrekkers.

Zowel in 1983 als ’84 werd een territorium vastgesteld bij de Cyneapoeltjes.

Waarnemingen: 15 februari 2016 (Piet Schermerhorn); 7 maart 2016 (Frens Westenbrink)

Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep "De IJsselstreek"). Foto: Frens Westenbrink 8 november 2015.

Rietgors

1) Een overzicht van de in Nederland en België gebruikte Rode Lijsten waarin de in hun voortbestaan bedreigde diersoorten staan (met de gebruikte codes) is hier te vinden.

2) De beschermde soorten en soortenlijsten onder de Wet natuurbescherming (2017).

3) Klik hier om de bronnen te zien